Udskrive valg med henblik på udmeldelse af Den Europæiske Union.

Startdato22. februar 2018
Slutdato21. august 2018
Antal støtter355
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Anonym personHorsens
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Anonym personHedensted
Anonym personHorsens
Anonym personHorsens
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anmærkning fra Folketingets Administration
Anmærkning fra Folketingets Administration: Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven. Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer. Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Folketingets Administration forstår borgerforslaget således, at formålet med forslaget er at udskrive en folkeafstemning og ikke et folketingsvalg om udmeldelse af Den Europæiske Union.

Det fremgår ikke entydigt af dette borgerforslag, om hensigten er, at der skal holdes en vejledende eller en bindende folkeafstemning om Danmarks eventuelle udtræden af EU. Folketingets Administration har ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt – og i givet fald på hvilken måde og under hvilke betingelser – grundloven giver mulighed for, at der kan afholdes folkeafstemning om dette spørgsmål. Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.