Borgerforslag

Opret forslag

Her kan du oprette, se og støtte borgerforslag

Her på siden kan du oprette, se og støtte borgerforslag til noget, som du mener bør ændres i lovgivningen eller i samfundet. Alle med stemmeret til folketingsvalg kan bruge ordningen.

Du kan stille et borgerforslag, hvis

  • du har stemmeret til folketingsvalg,
  • mindst tre personer vil være medstillere og
  • forslaget overholder reglerne for ordningen.

Hvis 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg støtter forslaget, kan det blive fremsat som beslutningsforslag i Folketinget. Her vil politikerne behandle forslaget og i langt de fleste tilfælde stemme om dets vedtagelse. I nogle tilfælde kan Folketinget også vælge at afslutte behandlingen af et borgerforslag med at afgive en politisk rapport – en beretning. Det betyder, at det folketingsudvalg, som har behandlet forslaget, præsenterer sine politiske konklusioner i beretningen, og at forslaget ikke kommer til afstemning i Folketingssalen.

Du skal identificere dig med NemID for at oprette, se eller støtte et borgerforslag. Hvis du ikke kan anvende den digitale løsning, kan du gå til siden for ikkedigitale borgere.

Filtrer
Alle
Sorter
Nyeste
Antal støtter326

Højere SU som følge af inflation

29. september 2022FT-12681
Antal støtter191

Start skoledagen kl.09 fra 7. klasse og på ungdomsuddannelserne

28. september 2022FT-12674
Antal støtter19

Nedsæt momssatsen på "gode" varer og serviceydelser

28. september 2022FT-12545
Antal støtter214

MitID og E-boks valgfri. Alternative analoge og digitale løsninger skal tilbydes. Nej tak til borgerservice' afkrydningsskema.

27. september 2022FT-12531
Antal støtter54

Unge skal starte psykologhjælp senest 1 måned efter henvisning. Behandlingsgaranti på 30 dage skal omfatte Den Vederlagsfrie Psykologordning

27. september 2022FT-12505
Antal støtter330

Afskåret sengeafsnit til forældre til dødfødte børn.

23. september 2022FT-12621
Antal støtter54

Frigiv træpiller til private forbrugere

23. september 2022FT-12488
Antal støtter40

En opdatering af sygesikringsbevis med billede så det kan bruges som rabat bevis feks at man er på overførselsindkomst samt give livsindhold

20. september 2022FT-12430
Antal støtter127

Digitalisering af folketingsvalget

19. september 2022FT-12563
Antal støtter67

Retssag om forældremyndighed

19. september 2022FT-12573
Antal støtter40.835

Borgerslag mod momspligt på undervisning

19. september 2022FT-12433
Antal støtter1.112

Forslag om lov om indfangning af vildtlevende katte

14. september 2022FT-12466
Antal støtter418

Vindmøller skal ikke standses

14. september 2022FT-12477
Antal støtter212

Proffesionsbachelor - Løn under praktik

13. september 2022FT-12483
Antal støtter157

Borgere ramt af sygdom – SKAL SELVFØLGELIG også have dagpenge på helligdage!!

07. september 2022FT-12321
Antal støtter46

Vinter støtte - børnefamilier

07. september 2022FT-12452
Antal støtter39.771

Nedsæt energiafgifterne og fjern momsen midlertidigt på energi

07. september 2022FT-12444
Antal støtter496

Politiske tiltag til afhjælpning af den kritiske situation som er opstået for borgere i Danmark, som opvarmer bolig med træpillefyr.

06. september 2022FT-12445
Antal støtter7.428

Byg Atomkraftværker i Danmark

06. september 2022FT-12439
Antal støtter134

Fjern momsen på elektricitet

06. september 2022FT-12432
Antal støtter25

Energireducerende tiltag.

05. september 2022FT-12325
Antal støtter1.673

fjernelse af afgifter på El og Gas

05. september 2022FT-12390
Antal støtter583

Handicaptillæg til unge på gymnasiale uddannelser efter samme regler som videregående uddannelser og erhvervsuddannelser

05. september 2022FT-12235
Antal støtter231

Væk med skatter, moms og afgifter på el og varme

05. september 2022FT-12381