Ikkedigitale borgere

Du kan både være hovedstiller, medstiller og støtter af borgerforslag, selv om du ikke bruger den digitale løsning

Du kan også benytte borgerforslagsordningen, selv om du ikke bruger den digitale løsning her på hjemmesiden. (Som "vi" kalder ikkedigital borger.) Som ikkedigital borger kan du både være hovedstiller, medstiller og støtter. Du kan læse mere om de tre roller i vejledningerne nedenfor.

Ikkedigitale borgere benytter papirblanketter i stedet for den digitale løsning her på hjemmesiden. Som hovedstiller og støtter kan du bruge en blanket, som enten kan udskrives her fra hjemmesiden eller bestilles hos Folketingets Oplysning på telefon 3337 3338 eller på e-mail borgerforslag@ft.dk. Hvis du er ikkedigital medstiller, er der forskel, alt efter om hovedstilleren er digital eller ikkedigital. Hvis hovedstilleren er ikkedigital, skal du skrive under på samme papirblanket som hovedstilleren. Hvis hovedstilleren er digital, skal du udfylde en blanket om, at du vil være medstiller af forslaget. Læs mere i de forskellige vejledninger herunder.  

Hvem er ikkedigital borger?

Du er ikkedigital borger, hvis du ikke kan eller ikke har mulighed for at bruge den digitale løsning her på hjemmesiden. Du behøver ikke at godtgøre, at du ikke har mulighed for at bruge den digitale løsning. Det er heller ikke et krav, at du formelt er undtaget fra offentlig digital post eller obligatoriske selvbetjeningsløsninger.

Vejledning til ikkedigitale hovedstillere
En borger, som stiller et borgerforslag, kaldes for en hovedstiller.
Gå til vejledning til ikkedigitale hovedstillere

Vejledning til ikkedigitale medstillere
En medstiller står bag borgerforslaget samme med hovedstilleren.
Gå til vejledning til ikkedigitale medstillere

Vejledning til ikkedigitale støttere
En støtter er en borger, der ønsker at støtte et borgerforslag.
Gå til vejledning til ikkedigitale støttere