Ikkedigitale borgere

Du kan benytte borgerforslagsordningen, selv om du ikke bruger den digitale løsning her på hjemmesiden. Som ikkedigital borger kan du både være hovedstiller, medstiller og støtter. Du kan læse mere om de tre roller i vejledningerne nedenfor.

Ikkedigitale borgere kan benytte papirblanketter i stedet for den digitale løsning her på hjemmesiden. Som hovedstiller og støtter kan du bruge en blanket, der enten kan udskrives her fra hjemmesiden eller bestilles hos Folketingets Oplysning på telefon 3337 3338 eller på e-mail borgerforslag@ft.dk. Hvis du er ikkedigital medstiller, er der forskel, alt efter om hovedstilleren er digital eller ikkedigital. Hvis hovedstilleren er ikkedigital, skal du skrive under på samme papirblanket som hovedstilleren. Hvis hovedstilleren er digital, skal du udfylde en blanket om, at du vil være medstiller af forslaget. Læs mere i de forskellige vejledninger herunder.  

Gå til vejledning til ikkedigitale hovedstillere

Gå til vejledning til ikkedigitale medstillere

Gå til vejledning til ikkedigitale støttere

Gå til denne vejledning, hvis du bor på Færøerne