Vejledning til ikkedigitale støttere

En støtter er en borger, der ønsker at støtte et borgerforslag.

Støtten er anonym. Der bliver ikke offentliggjort nogen oplysninger om dig i tilknytning til forslaget – heller ikke dit navn, og der er ingen forpligtelser forbundet med at være støtter af et forslag.

Du kan ikke trække din støtte til et borgerforslag tilbage, når du én gang har givet den.