Vejledning til ikkedigitale støttere

En støtter er en borger, der ønsker at støtte et borgerforslag.

Der offentliggøres ingen oplysninger om støttere i tilknytning til forslaget, hverken mens støtteindsamlingen er i gang eller senere. Læs mere i Politikken for behandling af personoplysninger på borgerforslag.dk. Det er uden nogen forpligtelser at støtte et forslag.

Du kan ikke trække din støtte til et borgerforslag tilbage, når du én gang har givet den.