Vejledning til at bruge borgerforslagsordningen, hvis du bor på Færøerne

Du skal bruge denne blanket, hvis du bor på Færøerne og ikke kan bruge den digitale selvbetjening på borgerforslag.dk.

Grunden er, at Folketingets Administration ikke kan slå op i Det Centrale Personregister og kontrollere, om du har valgret til folketingsvalg. Det fremgår ikke af Det Centrale Personregister. Derfor skal du med blanketten erklære, at du kan stemme til folketingsvalg på Færøerne.
Du skal have fast bopæl på Færøerne, have dansk indfødsret, være registreret i folkeregisteret på Færøerne og være fyldt 18 år for at kunne stemme til folketingsvalg på Færøerne.

Du skal udfylde og vedlægge den underskrevne blanket om din valgret sammen med den relevante og underskrevne blanket for hovedstillere, medstillere eller støttere af et borgerforslag. Du skal sende begge blanketter med fysisk post til:

Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Danmark
att.: Borgerforslag