Stram Kurs 23: Asylansøgere må ikke modtage undervisning i Danmark

Startdato03. september 2021
Slutdato02. marts 2022
Antal støtter46
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Anonym personAdressebeskyttelse
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Anonym personAdressebeskyttelse
Anonym personBornholm
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personAdressebeskyttelse
Anonym personTønder
Anonym personAdressebeskyttelse
Anonym personSamsø
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personKolding
Anonym personGuldborgsund
Anonym personViborg
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personAdressebeskyttelse
Anmærkning fra Folketingets Administration
Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Grundlovens § 76, 1. pkt. har følgende ordlyd:

”Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen.”

Grundlovens § 76, 1. pkt., sikrer således ret til gratis undervisning i folkeskolen for børn i den undervisningspligtige alder.

Det indgår i forslaget, at asylansøgere, herunder børn i den undervisningspligtige alder, helt udelukkes fra at modtage undervisning i Danmark.

Folketingets Administration har ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt forslaget vil kunne gennemføres inden for rammerne af grundlovens § 76.

Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundlovens § 76 blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.