Hæv spærregrænsen til fire procent (4%)

Hæv spærregrænsen til fire procent (4%)
Støt
Startdato31. maj 2022
Slutdato27. november 2022
Antal støtter104
ID: FT-11620
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Kristina Halkjær JørgensenViborg
E-mail: kristinahjorgensen@gmail.comTlf.nr.: 40457471
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Inga Tougaard HalkjærMorsø
E-mail: ishalkjaer@hotmail.comTlf.nr.: 30319259
Kirsten Halkjær JørgensenViborg
E-mail: kkhalkjaer@gmail.comTlf.nr.: 20578348
Karsten JørgensenViborg
E-mail: Tingvej46@gmail.comTlf.nr.: 21269868
Anmærkning fra Folketingets Administration
Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Grundlovens § 31, stk. 2, har følgende ordlyd:

”De nærmere regler for valgrettens udøvelse gives ved valgloven, der til sikring af en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne fastsætter valgmåden, herunder hvorvidt forholdstalsvalgmåden skal føres igennem i eller uden forbindelse med valg i enkeltmandskredse.”

Folketingets Administration har ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt det er foreneligt med grundlovens krav om en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne, at Folketinget fastsætter en spærregrænse på 4 pct. for repræsentation i Folketinget.

Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.