Registrer dig med NemID

Forslag om at Miljøstyrelsen fratages retten til at kunne give dispensation til anvendelse af pesticider - som er vurderet farlige af EU.

Du er ved at registrere dig som støtter af et borgerforslag. Identificer dig først med NemID. Dit navn kommer ikke til at fremgå nogen steder.