Baggrund for ordningen om borgerforslag

Link til baggrundsmateriale

Reglerne om borgerforslagsordningen er fastsat i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Du kan læse bekendtgørelsen på Retsinformation her.

Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af lov nr. 1672 af 26. december 2017 om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Du kan læse loven på Retsinformation her.

Du kan læse nærmere om Folketingets behandling af lovforslaget her.
Læs bl.a. lovforslaget, og hvad der blev sagt under 1. behandling her.

Lovforslaget udmønter en folketingsbeslutning om mulighed for at få borgerdrevne beslutningsforslag behandlet i Folketinget. Beslutningsforslaget blev vedtaget af Folketinget den 2. juni 2016.
Læs bl.a. beslutningsforslaget, og hvad der blev sagt under 1. behandling her.

Forud for dette beslutningsforslag blev der i 2014 fremsat et lignende beslutningsforslag, som dog ikke kom til den afsluttende 2. behandling og dermed afstemning i Folketinget. 
Læs bl.a. beslutningsforslaget, og hvad der blev sagt under 1. behandling her.

I EU findes en lignende ordning: det europæiske borgerinitiativ, som giver en gruppe af borgere i EU mulighed for at opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte et lovforslag inden for et af EU's kompetenceområder. Et borgerinitiativ skal være underskrevet af mindst 1 million EU-borgere, for at der kan stilles et forslag til Europa-Kommissionen.
Læs om det europæiske borgerinitiativ her.

Grundloven er fundamentet for det danske demokrati, og alle andre love og regler skal holde sig inden for grundlovens rammer.
Læs grundloven her.

Læs grundloven med kommentarer her.