Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn

Startdato01. februar 2018
Slutdato18. maj 2021
Antal støtter54.157
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Lena NyhusFuresø
E-mail: lena@intactdenmark.dkTlf.nr.: 20833767
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Mikael AktorKøbenhavn
E-mail: aktor@sdu.dkTlf.nr.: 28307394
Güray BabaVallensbæk
Svend Eide JoensenGribskov
E-mail: svend@intactdenmark.dkTlf.nr.: 29920865
Leo MilgromKøbenhavn
E-mail: leomilgrom@fastmail.fmTlf.nr.: 26808210
Morten FrischGentofte
E-mail: mfr@dadlnet.dkTlf.nr.: 22710924
Kim SejrAllerød
E-mail: ks@huginmedia.dkTlf.nr.: 51290134
Habib Mir GhasemiAarhus
E-mail: habib@dadlnet.dkTlf.nr.: 31206395
Lars Peter BærendsenAdressebeskyttelse
E-mail: lars.baerendsen@gmail.comTlf.nr.: 23847523
Anmærkning fra Folketingets Administration
Anmærkning fra Folketingets Administration:

Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Grundlovens § 67 har følgende ordlyd:

”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

På det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kan Folketingets Administration ikke afvise, at omskæring af drengebørn, der er religiøst begrundet, kan have en så nær sammenhæng med den egentlige gudsdyrkelse, at handlingen omfattes af retten til at ”dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning”, jf. grundlovens § 67, 1. led. Samtidig kan Folketingets Administration ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den nævnte undersøgelse afvise, at en restriktion af adgangen til omskæring som den foreslåede vil kunne gennemføres i dansk ret i kraft af den begrænsning af religionsfriheden, som følger af grundlovens § 67, 2. led, hvorefter intet bliver at lære eller foretage, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.