Nedlæg Moderniseringsstyrelsen

Startdato11. april 2018
Slutdato08. oktober 2018
Antal støtter951
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Anonym personViborg
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Anonym personHerlev
Anonym personAarhus
Anonym personAssens
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personViborg
Anmærkning fra Folketingets Administration
Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Grundlovens § 14, 1. og 2. pkt., har følgende ordlyd:

”Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. Han bestemmer deres antal og forretningernes fordeling imellem dem.”

Det er et regeringsprærogativ at fastlægge de enkelte ministres arbejdsområder. Det indebærer, at statsministeren både fastsætter antallet af ministre og fordelingen af forvaltningsområderne mellem dem.

Folketingets Administration har ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt grundloven giver mulighed for, at Folketinget kan beslutte at nedlægge og oprette styrelser.

Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.