Højspændingskabler i jorden

Højspændingskabler i jorden
Støt
Startdato26. april 2018
Slutdato23. oktober 2018
Antal støtter5.205

Højspændingskabler i jorden

ID: FT-01070
D. 17. nov. 2016 blev det vedtaget i folketinget, at der skal opføres et 400kV luftbåren højspændingsnet fra Idomlund ved Holstebro til den dansk/tyske grænse. På trods af at Folketinget i 2008 besluttede at alt højspænding fremover skal i jorden. Vi tror desværre at I i Folketinget er blevet fejlinformeret af Energinet.dk. De har ikke meldt klart ud omkring økonomien i projektet. Hvis man går ind og kigger på deres egne beregninger i "Business Case for Vestkystforbindelsen og Viking Link", vil man se at nedgravning af kabler giver en øget omkostning på ca. 2,5 mia. Der er slet ikke taget hensyn til de store gener et højspændingsnet vil påføre naturen og de mennesker der bor i området. De store værdier der er ved at bo på landet vil blive ødelagt. Projektet harmonerer ikke med den nye landsbyplan. Formålet med den er at styrke de små landsbyer og gøre det mere attraktivt at bo på landet. Hvem vil flytte på landet og bo tæt på disse ledninger?
Vi har en fantastisk natur i Vestjylland, bl.a. Nationalpark Vadehavet, natur 2000 områder, som det er vigtigt at vi bevarer. Hvert år er der 12 til 15 mill. fugle der trækker til hele Vadehavet.
Højspændingsnettet giver en stor risiko for fugledød. Opsætningen af højspændingsnettet vil også berøre mange boligejere. De vil ikke kunne sælge deres boliger, da det bl.a. bliver sværere at få realkreditfinansiering i de berørte områder. Folk bliver stavnsbundet til deres ejendomme og deres opsparing forsvinder. Kan man være dette bekendt?
Underjordiske kabler er mere sikre end luftledninger. Ingen elektriske felter udsendes fra jordkabler, og vigtigst af alt er at magnetfelter er kraftig reduceret både i intensitet lige over linjen og virkningen på afstand. Dette reducerer signifikant de negative helbredseffekter. Borgerforslaget består hermed i, at få lagt 400kV's kablerne i jorden på hele strækningen, så vi ikke ødelægger den smukke natur, det rige dyreliv og situationen for de pressede boligejere.
Følgende bemærkninger er fra Askon Consulting Group:
- Jordkabler giver klare miljømæssige fordele i forhold til luftkabler
med hensyn til arealanvendelse, visuel påvirkning, ejendomvurde-
ring og turisme.
- Jordkabler forbedre strømnettets sikkerhed og pålidelighed og giver
bedre ydelse sammenlignet med luftkabler.
- Jordkabler er betydeligt mere pålidelige. Fejl i jordkabler er betydelig
lavere end i luftkabler.
- Jordkabler er betydelig mere effektive. Transmissionstabet med an-
vendelse af jordkabler er betydelig lavere end ved luftkabler, hvilket
betyder meget lavere CO2-fodaftryk.
- Jordkabler er prismæssig overkommelige i forhold til luftkabler. Der
er en højere startkapitalomkostning, men denne forskel opvejes af
de meget højere og bekostelige transmissionstab fra luftledninger i
løbet af linjens levetid. Når dette tages i betragtning, plus de lange
planlægningsforsinkelser, ejendomsdevaluering, påvirkning af
turisme og højere vedligeholdelsesomkostninger forbundet med
luftledninger, er omkostninger til jordkabler og luftkabler næsten
ens.

Ved Næstved dør der svaner hver dag pga. at de flyver ind i høj- spændingsledninger. Energinet.dk's løsning på dette er at sætte noget visuelt op på ledningerne til afskrækning. Dette vil jo ikke gøre
synet af ledningerne kønnere. I Sydvestjylland har vi hvert år 12 - 15 millioner trækfugle til Vadehavet, hvor de har yngle- og rastepladser. herudover er der mange trækfugle til bl.a. Stadil Fjord. På deres vej kommer de igennem området med det planlagte ledningsnet. Hvor mange døde fugle skal der til inden man reagerer?

I Energinet.dk's projektforslag nævnes der ikke noget med den sundhedsmæssige risiko der er ved, at bo tæt på luftbårne højspændingsledninger. I England har Oxford Childhood cancer research group lavet en stor undersøgelse på børn som bor tæt på 400 kV ledninger. Unersøgelsen viser at børns risiko for at få leukæmi
fordobles indenfor en afstand af 100 meter.
Yderligere undersøgelser på de mennesker der bor tæt på højspæn-
dingsledninger, viser helt sikkert også, at de har øget risiko for at få kræft. Er sundhedsrisikoen slet ikke med i jeres overvejelser, når I beslutter om det skal være luft- eller jordkabler? Tror I ikke det er på tide, at der ændres på sikkerhedsafstanden til højspændiingskabler? Det giver selvfølgelig nogle flere ekspropriationer, men er menneske liv ikke mere værd end øgede omkostningerne på projektet? De øgede antal ekspropriationer vil kunne spares ved at lægge kablerne i jorden.

Højspændingsledningerne vil få store menneskelige konsekvenser, for de der bor i området. Mange er flyttet på landet for at nyde naturen. De har købt deres ejendomme med henblik på dette. Mange har sat rigtig mange penge og kræfter i at istandsætte deres ejendomme. for mange har det været en pensionsopsparing til den dag, hvor de ikke kan passe det længere og vil sælge og flytte til byen. Scenariet er nu med højspændingsledninger, at de ikke kan sælge deres ejendom- me. Hvem vil købe en ejendom tæt på højspændingsledninger? Det vil være svært at få realkreditfinansiering. Folk vil blive stavnsbundet til deres ejendom. Der er få ekspropriationer og der er få kompensationer. Størrelsen på disse hænger slet ikke sammen med det huset var værd før der kom højspændingsledninger op. I vores øjne er det ren tyveri. Sådan kan man ikke behandle landets borgere. Det hedder sig jo, at vi lever i et demokrati.
Vi håber virkelig, at I vil genoverveje jeres beslutning og droppe luftledninger og komme dem i jorden i stedet for.
Skal vi ikke bevare det flotte landskab vi har. Er der for jer da slet ingen prestige i det? Hvad er det for en naturarv i vil give videre til vores efterkommere?
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Mogens Carl PræstEsbjerg
E-mail: ing.fir.mogenspraest@mail.tele.dkTlf.nr.: 20224442
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Frederik Bloch MünsterKøbenhavn
E-mail: frederik@muenster.dkTlf.nr.: 26256595
John StofbergAdressebeskyttelse
Niels Erik PedersenEsbjerg
E-mail: neb@bbsyd.dk
Niels Flemming Lærkeborg HansenVejle
E-mail: Niels@Nielsflemming.dkTlf.nr.: 20417144
Annagrethe Ejlskov JeppesenEsbjerg
E-mail: ag@q-networking.dkTlf.nr.: 20331142
Johannes Brændgård SchmidtEsbjerg
E-mail: johbs@hotmail.comTlf.nr.: 75191249
Vita ZennerEsbjerg

Cookies er nødvendige, for at borgerforslag.dk kan fungere. Desuden bruges der cookies på siden til at samle statistik om, hvordan siden bliver brugt. Ved at klikke videre på siden accepterer du brugen af cookies. Læs mere om brugen af cookies her.