Ordentlige forløb for syge borgere

Ordentlige forløb for syge borgere
Støt
Startdato09. maj 2018
Slutdato05. november 2018
Antal støtter112

Ordentlige forløb for syge borgere

ID: FT-01172
Bliver en borger for syg til at være på arbejdsmarkedet, skal kommunen lave en indsatsplan på max. 1 år, indeholdende delmål.

Kommunen har pligt til at støtte borgeren, og hvis planen ikke overholdes, skal borgeren tilbydes en førtidspension med det samme.

Borgerens egne læger kan til enhver tid bestemme om et forløb skal afbrydes. Lægerne kan pege på førtidspension eller fortsættelse af forløbet med nye mål; men kommunen skal stadig holde sig indenfor den oprindelige ramme på 1 år.

Når forløbet er slut, udarbejder borgerens egne læger en vurdering, og peger de på at situationen ikke er forbedret skal en førtidspension gives.

Peger lægerne på at personen vil være egnet til jobprøvning, kan der max. opstartes to på hinanden følgende fleks forløb af en varighed på max. et halvt år hvert.

Uanset om jobprøvning gennemføres eller ej, skal det indgå i den samlede vurdering af om borgeren kan opretholde et fleksjob.

Efter endt afprøvning skal borgerens egne læger udarbejde en rapport hvor det vurderes om borgeren vil kunne holde til et fleksjob, uden at dette går udover borgerens sundhed og evne til at opretholde en dagligdag.

Syge borgere der allerede er i systemet skal overføres til den nye ordning. Det betyder at hvis man har været i forløb i mere end 2 år, så skal der laves en lægefaglig vurdering af borgerens egne læger med henblik på en førtidspension.

Lægernes rapporter og anbefalinger skal altid overholdes. Det skal være strafbart at gå imod lægernes anbefalinger.

Borgernes retssikkerhed skal være i centrum, og man skal kunne klage og søge erstatning hvis ovenstående ikke overholdes. Det skal være ulovligt at gøre syges liv værre.
Det er på tide at stoppe de lange ressourceforløb, utallige jobprøvninger, og en gummiparagraf om at alle muligheder skal være afklaret før man kan få førtidspension.

Syge borgere parkeres i bedste fald på ubestemt tid, men ofte sker der det at de syge bliver mere syge af det evige pres der pålægges fra det offentlige, oveni at man skal kæmpe med sygdom.

Det skal være ulovligt at gøre syges liv værre, og der skal være klagemulighed med erstatning hvis dette alligevel skulle ske.

Alt for mange syge borgere er efter førtidsreformen i 2013 blevet gidsler i systemet. De udsættes for forløb, der kan være op imod 10 år lange eller længere, før de eventuelt tildeles en førtidspension. I den periode udsættes borgerne for pres og stress både psykisk, fysisk og økonomisk fra kommunernes side, hvilket gør at deres situation kan forværres.

Syge borgere bliver endnu mere syge af at være i systemet.

Det er på tide at gøre op med mistroen og overgrebene på syge mennesker. Sagsbehandlingen skal være målrettet, effektiv og i samarbejde med borgeren, og lægernes udtalelser skal danne grundlag for forløbet, og ingen bør være i forløb der er så lange som dem vi ser nu. Det tjener ikke noget formål hverken for det offentliges ressourcer eller for den enkelte borger - 10 år af et liv er lang tid.
Der skal være mulighed for at få erstatning fra det offentlige hvis lægererklæringer overses, og kommunernes behandling gør borgerens situation værre.
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Charlotte Akita DahlIkast-Brande
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Bente StenfalkOdense
E-mail: bentestenfalk@gmail.comTlf.nr.: 40590582
Joel Djørup WedellAdressebeskyttelse
Michelle WelinKøge

Cookies er nødvendige, for at borgerforslag.dk kan fungere. Desuden bruges der cookies på siden til at samle statistik om, hvordan siden bliver brugt. Ved at klikke videre på siden accepterer du brugen af cookies. Læs mere om brugen af cookies her.