Forbud mod anvendelse af Dannebrog til politisk formål.

Forbud mod anvendelse af Dannebrog til politisk formål.
Støt
Startdato22. oktober 2018
Slutdato20. april 2019
Antal støtter81
ID: FT-01888
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Rune PedersenHolbæk
E-mail: chilip.rp@gmail.comTlf.nr.: 23240334
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Christian Riis ChristensenHillerød
Rene Lybcke BerthouAdressebeskyttelse
Nicolai LarsenLejre
E-mail: nicoali@msn.comTlf.nr.: 28668756
Anmærkning fra Folketingets Administration
Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Grundlovens § 77 har følgende ordlyd:

”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

I den statsretlige teori er der almindelig enighed om, at grundloven beskytter den formelle ytringsfrihed. Den formelle ytringsfrihed beskytter mod anvendelsen af forebyggende forholdsregler, der iværksættes forud for ytringens offentliggørelse.

Derimod er der i den statsretlige teori ikke enighed om, hvorvidt den materielle ytringsfrihed også er beskyttet af grundlovens § 77. Den materielle ytringsfrihed beskytter mod et efterfølgende ansvar for offentliggjorte ytringer.

Folketingets Administration har ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt grundlovens § 77 giver mulighed for, at der kan indføres et forbud mod at anvende Dannebrog til politisk formål.

Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundlovens § 77 blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.

Cookies er nødvendige, for at borgerforslag.dk kan fungere. Desuden bruges der cookies på siden til at samle statistik om, hvordan siden bliver brugt. Ved at klikke videre på siden accepterer du brugen af cookies. Læs mere om brugen af cookies her.