Lov om benægtelse af folkedrab i Srebrenica BiH

Lov om benægtelse af folkedrab i Srebrenica BiH
Støt
Startdato07. oktober 2020
Slutdato05. april 2021
Antal støtter1.000
ID: FT-05447
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Teddy WintherKalundborg
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Jesper HansenKøbenhavn
E-mail: godzillaisa@live.comTlf.nr.: 52112347
Jasmin DzekicMariagerfjord
E-mail: dzekic.jasmin@gmail.comTlf.nr.: 31208833
Kristian NielsenKøbenhavn
E-mail: Kristiannielsendk@gmail.comTlf.nr.: 31136701
Anmærkning fra Folketingets Administration
Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Grundlovens § 77 har følgende ordlyd:

”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

I den statsretlige teori er der almindelig enighed om, at grundloven beskytter den formelle ytringsfrihed. Den formelle ytringsfrihed beskytter mod anvendelsen af forebyggende forholdsregler, der iværksættes forud for ytringens offentliggørelse.

Derimod er der i den statsretlige teori ikke enighed om, hvorvidt den materielle ytringsfrihed også er beskyttet af grundlovens § 77. Den materielle ytringsfrihed beskytter mod et efterfølgende ansvar for offentliggjorte ytringer.

Folketingets Administration har ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt grundloven giver mulighed for, at der kan indføres et sådant forbud.

Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.

Cookies er nødvendige, for at borgerforslag.dk kan fungere. Desuden bruges der cookies på siden til at samle statistik om, hvordan siden bliver brugt. Ved at klikke videre på siden accepterer du brugen af cookies. Læs mere om brugen af cookies her.