Lovændring af færdelslov § 42 Stk. 1. (Ang. kørsel i tættere bebygget områder).

Startdato20. april 2021
Slutdato17. oktober 2021
Antal støtter23
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Anonym personDanmark
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Anonym personDanmark
Anonym personDanmark
Anonym personDanmark
Anonym personDanmark