Beslutningsforslag om vejledende folkeafstemning om fremmed militær på dansk jord

Beslutningsforslag om vejledende folkeafstemning om fremmed militær på dansk jord
Støt
Startdato21. marts 2022
Slutdato17. september 2022
Antal støtter48
ID: FT-10218
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Allan RasmussenStevns
E-mail: allanras@gmail.comTlf.nr.: 51409582
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Kasper Hviid RasmussenStevns
E-mail: kasperhviid@gmail.comTlf.nr.: 41827787
Helle GantzelFaxe
E-mail: hellegantzel@live.dkTlf.nr.: 40593626
Kirsten Hviid NielsenStevns
Christian Kalle Hviid RasmussenKøbenhavn
E-mail: kalletvebak@gmail.comTlf.nr.: 27293105
Anmærkning fra Folketingets Administration
Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Grundlovens § 19, stk. 1, har følgende ordlyd:

”Kongen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Uden folketingets samtykke kan han dog ikke foretage nogen handling, der forøger eller indskrænker rigets område, eller indgå nogen forpligtelse, til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig, eller som iøvrigt er af større betydning. Ejheller kan kongen uden folketingets samtykke opsige nogen mellemfolkelig overenskomst, som er indgået med folketingets samtykke.”

Kompetencen til at handle på Danmarks vegne i udenrigspolitiske anliggender er således en grundlovsumiddelbar kompetence (et såkaldt regeringsprærogativ). Dette indebærer, at kompetencen til at træffe beslutninger inden for bestemmelsens område tilkommer regeringen, dog for visse beslutningers vedkommende kun med Folketingets samtykke, jf. bestemmelsens 2. og 3. pkt.

På det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, har Folketingets Administration ikke kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt regeringsprærogativet efter grundlovens § 19, stk. 1, kan forenes med det krav, som borgerforslaget indebærer, om en vejledende folkeafstemning, inden en kommende forsvarssamarbejdsaftale med USA kan træde i kraft, og borgerforslaget dermed vil kunne gennemføres inden for grundlovens rammer.