Folkeafstemning om Danmarks udtrædelse af EU - samtidig med Folkeafstemningen om Forsvarsforbeholdet d. 1 juni 2022

Startdato06. april 2022
Slutdato03. oktober 2022
Antal støtter1.515
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Anonym personLyngby-Taarbæk
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Anonym personGuldborgsund
Anonym personAarhus
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personIshøj
Anonym personSyddjurs
Anmærkning fra Folketingets Administration
Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Folketingets Administration har ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt – og i givet fald på hvilken måde og under hvilke betingelser – grundloven giver mulighed for, at der kan afholdes en bindende folkeafstemning om dette spørgsmål.

Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.