Tag Dong Energy (Ørsted) tilbage – Demokratiser el og varme i en krisetid.

Startdato21. oktober 2022
Slutdato19. april 2023
Antal støtter178
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Anonym personKøbenhavn
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Anonym personFrederiksberg
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personKøbenhavn
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personKøbenhavn
Anonym personKøbenhavn
Anonym personRebild
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personKøbenhavn
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personFrederiksberg
Anmærkning fra Folketingets Administration
Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 843 af 8. juni 2022 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Grundlovens § 3 har følgende ordlyd:

”Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.”

Kompetencefordelingen efter grundlovens § 3 antages at sætte visse grænser for, i hvilket omfang lovgivningsmagten kan træffe bestemmelse om enkelte personers, herunder juridiske personers, retsforhold.

Folketingets Administration har ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt det inden for grundlovens rammer vil være muligt at gennemføre den foreslåede beskatning af det, som i forslaget beskrives som Ørsteds overnormale kriseprofit.

Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.