Demokratisk og arbejdsdygtigt folketing, spærregrænsen hæves til 4%. Kredsmandat ændres fra et (1) til to (2) kredsmandater.

Demokratisk og arbejdsdygtigt folketing, spærregrænsen hæves til 4%. Kredsmandat ændres fra et (1) til to (2) kredsmandater.
Støt
Startdato19. oktober 2022
Slutdato17. april 2023
Antal støtter86
ID: FT-12713
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Tim Anker WermuthAdressebeskyttelse
E-mail: wermuth@pc.dkTlf.nr.: 20629705
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Alex SanderSilkeborg
E-mail: alexsander3006@gmail.comTlf.nr.: 21648730
Hans Henrik Mørkenborg JohansenHolbæk
E-mail: post@dee-fair.dkTlf.nr.: 21923492
Erik StefansenHolbæk
Anmærkning fra Folketingets Administration
Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 843 af 8. juni 2022 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Grundlovens § 31, stk. 2, har følgende ordlyd:

”De nærmere regler for valgrettens udøvelse gives ved valgloven, der til sikring af en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne fastsætter valgmåden, herunder hvorvidt forholdstalsvalgmåden skal føres igennem i eller uden forbindelse med valg i enkeltmandskredse.”

Folketingets Administration har ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt det er foreneligt med grundlovens krav om en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne, at der fastsættes en spærregrænse for repræsentation i Folketinget på 4 pct. af de afgivne gyldige stemmer eller opnåelse af 2 kredsmandater.

Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.