Hævelse af spærreklausulen i Folketinget til 5 %

Hævelse af spærreklausulen i Folketinget til 5 %
Støt
Startdato08. marts 2024
Slutdato04. september 2024
Antal støtter49
ID: FT-17300
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Harry Fisker DørupSilkeborg
E-mail: Tlf.nr.: 30897170
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Søren ChristensenSilkeborg
E-mail: snif8600@outlook.dkTlf.nr.: 25565940
Laila de Claville ChristensenSilkeborg
E-mail: pussekat8600@outlook.dkTlf.nr.: 30201574
Jan Søberg JensenSilkeborg
E-mail: janjensen2001@gmail.comTlf.nr.: 50377659
Kirsten Marie GammelgaardSilkeborg
Anmærkning fra Folketingets Administration
Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 843 af 8. juni 2022 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Grundlovens § 31, stk. 2, har følgende ordlyd:

”De nærmere regler for valgrettens udøvelse gives ved valgloven, der til sikring af en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne fastsætter valgmåden, herunder hvorvidt forholdstalsvalgmåden skal føres igennem i eller uden forbindelse med valg i enkeltmandskredse.”

Folketingets Administration har ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt det er foreneligt med grundlovens krav om en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne, at Folketinget fastsætter en spærregrænse på 5 pct. for repræsentation i Folketinget.

Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.