Registrer dig med NemID

Sorgberedskab til familier med hjemmeboende børn som pludseligt eller tragisk mister mor eller far.

Du er ved at registrere dig som støtter af et borgerforslag. Identificer dig først med NemID. Dit navn kommer ikke til at fremgå nogen steder.