Vejledning til støttere

En støtter er en borger, der ønsker at støtte et borgerforslag.

Støtten er anonym, således forstået at der ikke offentliggøres nogen personoplysninger om støttere i tilknytning til forslaget, hverken mens støtteindsamlingen er i gang eller senere. Der henvises i øvrigt til politikken for behandling af personoplysninger på borgerforslag.dk. Der er ingen forpligtelser forbundet med at være støtter af et forslag.

Du kan ikke trække din støtte til et borgerforslag tilbage, når du én gang har givet den.